De ruminator is rustig aan het nadenken en maakt zijn eigen poëzie.
Hoe meer mensen en lawaai er om hem heen is,
hoe meer afgeleid hij is en hoe onrustiger hij wordt.
Zijn hartslag stijgt.
Hij maakt steeds minder poëzie en begint meer en meer de mensen uit te schelden en weg te wensen.

De ruminator werkt 2-ledig. Enerzijds is er een serieel netwerk van 1 wiring(als master) en 3 arduino's. Deze zorgen ervoor dat de sensoren ingelezen en verwerkt worden en dat de motors en actuatoren correct aangestuurd worden om zo bewegingen te maken.
Het wiring bord stuurt anderzijds de sensordata en de hartslag naar een mini-pc waarop processing draait.
In processing worden de teksten gemaakt en ook uitgesproken.

Voor de ontwikkeling van de ruminator is bewust gekozen voor zoveel mogelijk open source software en gerecycleerde office-hardware en materialen voor de uiterlijke vorm.